Graviditetstester

Graviditetstester gir positivt resultat når urinprøven inneholder hCG (humant choriongonadotropin). Det produseres ifra det øyeblikk det befruktede egget fester seg i livmorslimhinnen, som oftest 6-9 dager etter eggløsningen, og nivået fordobler seg omtrent annenhver dag i starten fram til fordoblingshastigheten flater ut litt lenger ut i svangerskapet.

Graviditetstester kan enkelt handles hos Apotekhjem.

Det beste er å teste med morgenurin ettersom den er mer konsentrert og inneholder mer hCG enn urinen ellers i døgnet. Dette er særdeles viktig hvis man tester før forventet menstruasjon mens hCG-nivået fortsatt er lavt.

De mest følsomme testene kan gi positivt resultat opptil 3-4 dager før forventet menstruasjon, eller fra omtrent 9-10 dager etter eggløsningen. Ved tidlig testing er det vanlig at teststreken knapt synes, men så lenge den har farge er det positivt resultat. Med ordinære tester vil de fleste få positivt resultat ved forventet menstruasjon eller kanskje et par dager tidligere, altså ca 12-14 dager etter eggløsningen. Jo lenger man klarer å vente, jo sikrere resultat får man.

Testsensitivitet

En test som måler en mindre mengde hCG er mer sensitiv enn en som måler en større mengde hCG. En test som oppgir 20 mIU/ml som sensitivitet er altså “bedre” (mer sensitiv) enn en test som oppgir 50 mIU/ml. Testen med sensitivitet på 20 mIU/ml vil dermed kunne slå positivt ut og påvise svangerskap litt tidligere enn den med sensitivitet på 50 mIU/ml.

Sensitivitetstallet som oppgis er “minstekravet” som testene skal klare å påvise. Står det at testens sensitivitet er 25 mIU/ml, så betyr det at den skal slå positivt ut senest når hCG-nivået kommer opp på 25 mIU/ml. Sensitiviteten på tester innen samme merke, og til og med i samme eske, kan dog sprike. I f.eks. en eske med 3 tester med annonsert sensitivitet på 25 mIU/ml, så skal alle tre testene slå positivt ut senest ved 25 mIU/ml, men den ene kan slå positivt ut ved 25 mIU/ml, den andre ved 21 mIU/ml og den tredje f.eks. ved bare 16 mIU/ml.

Skyggestreker

Av og til kan man se grå streker på graviditetstester. Disse kalles på engelsk “evaporation lines” (fordampnings-streker) og kan noen ganger komme fram, ofte etter at de minuttene man har på seg til å avlese testen er passert.

Hvis man plukker i stykker testen, så kan man lett se på baksiden av strimmelen at det er en stripe med “annet stoff” der, som det er meningen at evt. hCG i urinen skal farge blå. Denne stripen kan etter litt tid bli litt framtredende uansett, men er altså ikke et tegn på svangerskap.

Falskt positive graviditetstester

Reelle falskt positive tester er så godt som ikke-eksisterende. Ingen tester er 100% nøyaktige eller idiotsikre, og falskt positive resultater forekommer, imidlertid er dette noe som skjer svært sjelden, og kvinner flest vil aldri oppleve å få en virkelig falsk positiv graviditetstest.

Nedenunder har jeg listet opp 4 vanlige scenarier som ofte og feilaktig bortforklares med “falskt positiv graviditetstest”. De aller fleste situasjoner med slike resultater faller inn under en av disse scenariene. Imidlertid kan man aldri med sikkerhet fastslå hva som har skjedd. Det er et faktum at hCG kan være tilstede for så å svinne hen pga. tidlig abort, men man kan ikke være 100% sikker på at det virkelig var et svangerskap som gikk til grunne.

Føler man at man har opplevd en virkelig falsk positiv test så kan man prøve å kontakte forhandleren og forklare situasjonen. Kanskje får man tilsendt en ny test eller verdikupong til å bytte inn i andre produkter.

Her er scenariene som gjerne bortforklares med “falskt positiv graviditetstest”:

1: En kvinne har fått et positivt resultat. Litt senere kommer menstruasjonen. Hun avskriver det positive resultatet for å være falskt. 

Sannsynlig forklaring: Alle tradisjonelle (ikke-digitale) tester krever riktig bruk og riktig tolkning for at resultatene skal være korrekte. Oftest ligger feilen i tolkningen. Det er lett å myse, vri på testen, scanne/ta bilde av den og trikse med fargene i et bilderedigeringsprogram, eller på andre måter gjøre så godt man kan for å få til å se et positivt resultat. Alle tester er disponible for å få skyggestreker, og mange kvinner overbeviser dessverre seg selv om at det er en ordentlig strek når det egentlig bare er en skyggestrek.

Alle tester har også en avlesningssfrist, som oftest er den på 10 minutter. Eventuelle streker – uansett farge – som kommer etter den fristen er ikke gyldige.

Løsning: Den enkleste løsningen på dette problemet er å bruke en digital test. Det går ikke an å misforstå “Gravid” eller “Ikke gravid”.

En annen løsning er å ta testen, plassere den på et tørt og flatt sted og stille inn en alarm til å gå av etter 9 minutter og 45 sekunder. Da har man 15 sekunder på seg til å lese av resultatet. Les av testen fra samme avstand som man ville lest en bok. Dersom man ikke kan se en farget linje da, så kaster man testen i søpla og lar den forbli der.

2: En kvinne har fått et positivt resultat. Hun tar flere tester, og får både negative og positive resultater. Senere får hun menstruasjon. Hun antar at de positive testene var falskt positive. 

Sannsynlig forklaring: Under forutsetning at kvinnen har tolket testen riktig og den virkelig er positiv, så er mensblødningen med aller største sannsynlighet en veldig tidlig abort, eller et såkalt kjemisk svangerskap.

Når et befruktet egg fester seg utskiller det hCG. Noen graviditetstester er såpass sensitive at de kan påvise et svangerskap få dager etter implanteringen, gjerne før mensen har rukket å utebli. Kvinner som går inn for å bli gravide har en tendens til å teste tidlig og er på den måten mer utsatt for å oppleve slikt.

Når en abort skjer synker hCG-nivået tilbake til negativt, og fordi nivået er så lavt tidlig i svangerskapet kan det synke så fort at man kan oppleve å få positivt den ene dagen og negativt den andre. Dette kombinert med forskjellig sensitivitetsnivå i tester, kan det oppstå at man får både positive og negative tester nesten samtidig. Dette er ikke det samme som at den positive testen var falskt positiv.

Løsning: Siden virkelig falske positive tester forekommer så sjelden, er det best å anse et positivt resultat etterfulgt av menstruasjonsblødning som en tidlig abort. Skjer det gjentatte ganger bør man kontakte lege.

3: En kvinne har fått et positivt resultat. En blodprøve tatt senere samme dag viser negativt. Senere får hun menstruasjon. Hun antar da at den positive urintesten var falskt positiv. 

Sannsynlig forklaring: En ikke-gravid kvinne har vanligvis 0-2,5 mIU/mL hCG i blodet (alt mellom 0-5 er normalt og regnes som negativt). Det finnes to typer graviditetstester; kvalitative og kvantitative. Kvalitative måler om det finnes noe hCG i urinen/blodet eller ikke, og kvantitative måler hvor mye hCG det er. Urintester er i all hovedsak kvalitative, og blodprøver som tas av hCG kan være kvalitative, men er som regel kvantitative.

Det viktigste å huske er at når det befruktede egget har festet seg og skiller ut hCG, så kommer det i blodet først. Nyrene siler så blodet og skiller ut hCG’et i urinen, så det går en stund før det når urinen. Det går samme løype når det synker; det forsvinner først bort fra blodet og sist fra urinen. Med andre ord, man har fremdeles litt hCG igjen i urinen selv om den har forsvunnet fra blodet.

Det er derfor mulig for en urin-graviditetstest å slå positivt ut for så å bli etterfulgt av en negativ blodprøve, fordi den lille mengden hCG egget rakk å skille ut var akkurat nok til å slå ut på en urintest og samtidig rekke å forsvinne fra blodstrømmen innen blodprøven blir tatt.

Løsning: Det er veldig frustrerende å få motstridende resultater fra urintester og blodprøver, men det er altså mulig å få et positivt resultat fra urintester og et negativt resultat fra blodprøver. Teknisk sett er begge resultatene korrekte. På det tidspunktet urintesten ble positiv var det fremdeles hCG igjen i urinen, men på tidspunktet for blodprøven hadde hCG-nivået rukket å svinne ned til negativt resultat.

For behandlingshensyn er det best å anse slike situasjoner som tidlige aborter snarere enn falskt positive resultater, slik at man raskere kommer i gang med diagnostisering og behandling av evt. medisinske problemer.

4: En kvinne har fått positivt resultat etterfulgt av menstruasjon. Hun fortsetter å få positive tester selv etter at menstruasjonen har startet. Hun antar da at de positive testene må være falskt positive.

Sannsynlig forklaring: Noen kvinner opplever å blø selv om de er gravide. I slike tilfeller bør man kontakte lege for å finne ut om hCG-nivået stiger eller synker for å finne ut om det dreier seg om en abort, truende abort eller en ufarlig blødning.

Det finnes også ulike sitasjoner hvor man har hCG i urinen uten å være gravid. Kvinner i overgangsalderen har litt hCG i urinen; vanligvis i så små mengder at en graviditetstest ikke kan påvise det, men i enkelte tilfeller kan de mest sensitive testene påvise det. I tillegg finnes det noen former for kreft som skiller ut hCG eller stoffer som ligner på hCG, og som kan påvises av tester.

Enkelte typer cyster på eggstokkene kan også skille ut hCG. Dette må ikke forveksles med PCO(S). PCO(S) kan forårsake falskt positive eggløsningstester, men det kan ikke forårsake falskt positive graviditetstester.

Det finnes også noen medisiner som inneholder hCG og vil gi positive gravidtetstester. Hvis man av en eller annen grunn tar medisin med hCG må man spørre legen om hvor lenge man må vente før man kan ta en graviditetstest.

Løsning: Hvis man får vedvarende positive resultater på graviditetstester selv om menstruasjonen har startet, eller av andre årsaker mistenker at man ikke er gravid til tross for positiv graviditetstest, så må man kontakte lege.

Digitale graviditetstester

Digitale graviditetstester er tilgjengelige på Apotekhjem.

Graviditetstester flest er ganske enkle, de påviser hCG i urinen. Finnes det hCG vil testen vise to streker. Finnes det ikke hCG (eller hvis nivået er så lavt at testen ikke fanger det opp) vil testen vise én strek.

Problemet med dette er at kvinner da må avlese resultatet nøyaktig, og for noen kvinner betyr “å avlese resultatet nøyaktig”  å holde testen under mørk, normal og sterk belysning, i alle vinkler, plukke testen i stykker for å holde stripsen i den opp mot lyset, og også fra tid til annen å scanne eller ta bilde av den for å så justere fargedybde i bilderedigeringsprogrammet… Kort sagt – all tolkingen vil ofte føre meg seg mye usikkerhet mtp. skyggestreker og tidsfrister.

En digital graviditetstest tar bort behovet for å tolke ved å ha et display som utvetydig sier enten “Gravid” eller “Ikke gravid”. Imidlertid er det gjerne to streker på testpinnen tas ut fra den digitale avleseren, selv om den digitale avleseren viste “Ikke gravid”. Det starter man gjerne å spekulere igjen, kanskje går det an å tolke strekene med det blotte øye likevel?

Det viser seg at likheten stopper etter at testen har fått tilført urin. Den digitale testen har en kontrollstrek som alle andre graviditetstester for å bekrefte at testen er utført korrekt. Den har også en teststrek som både kan dukke opp og kan utebli, og det er her forskjellen ligger: teststreken kan dukke opp selv om du ikke er gravid, fordi reaksjonsmiddelet i teststreken ikke tester spesifikt etter bare hCG, men også LH. LH finnes så godt som konstant i en kvinnes kropp i større eller mindre mengde alt etter hvor i syklusen kvinnen befinner seg, og man vil derfor gjerne få to streker på testpinnene til de digitale testene uansett om man er gravid eller ikke.

Da spør man seg: hvorfor tester disse graviditetstestene etter LH også? Tilstedeværelse eller mangel av LH har jo ingen betydning for påvisning av graviditet.

I patenten til de digitale graviditetstestene står det: “The determination of the presence of more than two analytes in any sample may have significant clinical utility.”

Da kan man videre spørre seg: Hvordan vet den digitale avleseren hva resultatet er?

I patenten står det: “… a standard curve can be generated by running strips with samples with known concentrations of E-3-G BI (blandingen av farge og reaksjonsmiddel). The colour at the immobile zone can be read, for example using a Minolta chromameter, and the concentration of E-3-G calculated by extrapolating from the reflectance value.”

Med andre ord; urinen reagerer med reagensmiddelet og lager en linje, og den digitale holderen måler styrken på den.

For å summere opp: Kvinner flest vil normalt få to streker på digitale tester uansett om de er gravide eller ikke, takket være at LH alltid finnes i en viss mengde. Et menneskes øye er ikke i stand til å måle fargestyrken i teststreken, man er dermed ikke i stand til å kunne avgjøre dette bare ved å se på strekene med det blotte øye. Når testen sier “Ikke gravid”, så betyr det “ikke gravid” fram til det motsatte blir bevist med et “Gravid”.

Kan man bruke eggløsningstester til å påvise graviditet?

Generelt sett – ja, det går an.

Eggløsningstester påviser LH (luteiniserende hormon) som er et hormon knyttet til eggløsning. Graviditetstester påviser hCG (humant chorion gonadotropin) som er et hormon knyttet til graviditet. LH og hCG er nesten identiske på molekylnivå, eneste forskjellen er at hCG har en betakjede i tillegg. For å bruke en enkel sammenligning; LH og hCG er som identiske tvillinger, bortsett fra at hCG har på seg en rød lue.

Eggløsningstester sjekker urinen for den delen av molekylstrukturen som LH og hCG har felles (“ansiktet på tvillingene”), og vil derfor slå positivt ut uansett hvilken en av “tvillingene” LH / hCG den finner. Graviditetstester sjekker urinen for den delen av molekylstrukturen som er unik for hCG – betakjeden, altså den “røde luen”. Graviditetstester slår derfor positivt ut kun når de finner hCG (“den røde luen”).

Eggløsningstester vil altså gjerne gi positivt resultat også når en kvinne er gravid, og ikke bare når hun har eggløsning. Det finnes imidlertid flere gode grunner for å unngå å bruke eggløsningstester til å påvise svangerskap:

  • Eggløsningstester fungerer  annerledes enn graviditetstester. Et positivt resultat på en graviditetstest betyr at du er gravid. Et positivt resultat på en eggløsningstest kan bety at du enten er nær eggløsningen, er gravid eller at testen feilaktig har slått ut på noe helt annet. Med en positiv graviditetstest er det ingen tvil, mens en eggløsningstest kun kan gi håp og aldri noe sikkert svar.
  • Bare tydingen av eggløsningstester kan være utfordrende og kan gi mange usikkerhetsmomenter før man i det hele tatt kommer til problemet om å vite om utslaget kommer av eggløsning, svangerskap eller noe helt annet.
  • Mange eggløsningstester er dessuten ikke like sensitive som graviditetstester. Dette betyr at dersom man er gravid, så vil man trolig få positivt utslag tidligere på en graviditetstest enn på en eggløsningstest.
  • Eggløsningstester er heller ikke like avanserte som graviditetstester. De er derfor mer disponerte for feil og falskt positive resultater.

Moralen er: bruk graviditetstester for påvisning av graviditet og eggløsningstester for lokalisering av eggløsningen.