Graviditet

 

Befruktningen skjer i egglederen like etter eggløsningen, fordi egget lever ikke lenger enn max ett døgn. Spermiene kan leve opptil 5 dager inni egglederne, livmoren og livmorhalsen hvis forholdene er optimale.

Egget svever nedover egglederne og inn til livmoren. Ca 4 dager etter eggløsningen ankommer egget livmoren og begynner å lete etter et fint sted å slå seg ned på. 6-9 dager etter eggløsningen graver egget seg ned og begynner å utskille hCG (humant chorion gonadotropin). Dette hormonet stimulerer det gule legemet til å øke progesteronproduksjonen og å leve videre utover sin vanlige lengde. Denne økede progesteronproduksjonen kan hos mange ses ved at basaltempen stiger enda et hakk – altså enda mer enn den steg rett etter eggløsningen – og en del kan på den måten se allerede ca en ukes tid etter eggløsning at man muligens har blitt befruktet.

Ca. to uker etter eggløsning vil menstruasjonen utebli, og de fleste vil da teste positivt.

 

Bare omtrent en tredjedel av alle befruktninger ender i faktiske svangerskap. Ca. 60% av alle befruktninger ender som såkalt kjemisk graviditet. Det er er klinisk terminologi for en meget tidlig abort som skjer før ultralydundersøkelse kan påvise noe hjerteaktivitet (innen 3 uker etter eggløsning/5 ukers svangerskap).

Kjemisk graviditet er veldig vanlig, mye vanligere enn abort senere i svangerskapet. Mange kvinner er ikke klar over at de har blitt befruktet engang, da de gjerne får menstruasjonen til omtrent riktig tid. Mange graviditetstester ikke vil slå ut på det, men de mest sensitive graviditetstestene kan fange det opp og gi noe som gjerne oppfattes som et “falskt” positivt utslag før de går tilbake til å vise negativt resultat.

Årsakene til kjemisk graviditet kan være mange, som f.eks. for dårlig livmorslimhinne, lave hormonnivå, defekt lutealfase eller andre ukjente årsaker. Den vanligste antakelsen er at utviklingen går galt, f.eks. pga. dårlig egg- eller spermkvalitet, genetiske avvik eller unormal celledeling.

 

Tidspunktet for implantasjon er viktig i forhold til om svangerskapet går bra eller ikke. Noen forskere har konkludert at risikoen for tidlig abort økte ved sen implantering.

  • 13% ved implantering på dag 9
  • 26% ved implantering på dag 10
  • 52% ved implantering på dag 11
  • 86% ved implantering på dag 12 eller senere

Disse forskerne samlet daglig urinprøver i opptil 6 måneder fra 221 kvinner som forsøkte å bli gravide. Eggløsningen ble påvist ved hjelp av måling av østrogen- og progesteronnivåene i urinen, som endres raskt og drastisk ved luteinisering av follikkelen. Implanteringen ble påvist ved påvising av hCG i kvinnens urin.

Undersøkelsen resulterte i 199 befruktninger, hvorav 95% (189 stk.) hadde tilstrekkelig mengde data tilgjengelig for analyse. Av disse 189 graviditetene varte 141 (75%) i minst 6 uker etter første dag i siste mens, og de resterende 48 graviditetene (25%) endte i tidlig abort. Blant de graviditetene som varte i 6 uker eller mer dukket hCG opp i urinen 6-12 dager etter eggløsningen. 118 kvinner (84%) implanterte på dag 8, 9, eller 10 etter eggløsning. Risikoen for tidlig abort økte ved senere implantasjon. Blant de 102 graviditetene som implanterte på dag 9 endte 13% med tidlig abort. Denne prosenten steg til 26% ved implantasjon innen dag 10, til 52% innen dag 11 og til 82% etter dag 11.

Konklusjonen av undersøkelsen ble at i de fleste vellykkede graviditeter hos mennesker skjer implanteringen 8-10 dager etter eggløsning, og at risikoen for tidlig abort øker ved senere implantasjon. Se den publiserte undersøkelsen her.

Jeg personlig stiller meg litt tvilende til konklusjonen når jeg tar i betraktning metoden de brukte for å påvise svangerskapene og dermed også implanteringsdagen. Metoden de brukte var påvising av hCG i kvinnenes urin, men embryoet implanteres jo et par dager før hCG blir påviselig i urinen, i tillegg til at hCG-nivået må bygges opp litt før det kommer opp i påviselige mengder. Dermed anser jeg det som meget sannsynlig at det disse forskerne kaller “implantering på dag 8-10 etter eggløsningen” faktisk er implantering på dag 6-8 etter eggløsning.