Eggløsningstester

Eggløsningstester gir positivt resultat når de detekterer stigningen av Luteiniserende Hormon (LH) som utløser selve eggløsningen. LH finnes alltid til en viss grad i kroppen, men får et solid oppsving 12-36 timer før eggløsningen. En positiv eggløsningstest betyr altså at du med største sannsynlighet vil få eggløsning innen 12-36 timer og befinner deg i den mest fruktbare fasen i syklusen.

Eggløsningstester kan enkelt handles hos Apotekhjem.

Positive eggløsningstester er dog ingen garanti for at det faktisk vil komme en eggløsning. Noen ganger forbereder kroppen en eggløsning, men ombestemmer seg i siste liten og utsetter det til senere. Man får da gjerne en ny runde med positive eggløsningstester og eggløsning senere i syklusen. Det er en fordel å kombinere eggløsningstester med tempmåling og sjekking av sekretene for å kunne vite med større sikkerhet at eggløsning faktisk finner sted.

Vær obs på at eggløsningstester alltid vil ha to streker ettersom LH alltid finnes i kroppen. Positivt resultat vises ved at teststreken blir like sterk eller sterkere enn teststreken. På digitale eggløsningstester slipper man denne tydingen, og eggløsningsvarsel/positivt resultat gis i stedet som et smilefjes eller lignende ikon. Det finnes også eggløsningstester som sjekker TO hormoner, og dermed kan påvise den fruktbare perioden i en lengre periode enn hva vanlige eggløsningstester kan.

Praktisk bruk av eggløsningstester

Hvis du har regelmessig syklus og en viss peiling på når eggløsningen sannsynligvis vil komme, så kan du starte bare et par dager før antatt eggløsningsdato. Hvis du har uregelmessige sykluser, bør du starte testingen rundt syklusdag 7-9, eller evt. drøye det litt hvis du vanligvis har lange sykluser.

Test på samme tid hver dag, og unngå morgenurin. LH produseres mest ifra morgenen av, så for å fange opp LH på det mest konsentrerte bør man teste om ettermiddagen eller kvelden. Unngå å drikke mye før testing, for å forhindre utvanning av LH-konsentrasjonen i urinen.

Når du får positivt resultat, fortsett testingen helt til du får negativt resultat igjen. Første dag med negativ test etter en eller flere positive, er som oftest selve eggløsningsdagen.

Problemer?

Noen får aldri positive eggløsningstester og det kan skyldes ulike ting:

 • du begynte å teste for sent
 • du sluttet å teste for tidlig
 • du har en kortvarig LH-stigning – forsøk en syklus med testing både formiddag og kveld
 • du har ikke eggløsning

Noen får positive eller nesten positive eggløsningstester i lange perioder eller gjennom hele syklusen

 • du kan ha PCO(S) – kontakt gynekolog

Fertilitetsmonitorer

Det finnes mange forskjellige typer fertilitetsmonitorer, -programmer og -apper man kan bruke for å kartlegge syklus og eggløsning. Noen baserer seg på temperaturmåling, andre på urinprøver. Hvis man ikke ønsker å følge med, plotte ned alle opplysninger og tolke resultatene selv, er slike monitorer et verdifullt hjelpemiddel for å finne eggløsningen og få oversikt over syklusen.

Clearblue Advanced Fertility Monitor kan kjøpes hos Apotekhjem.

Persona

Persona er egentlig et prevensjonsmiddel som går ut på at man utfører eggløsningstester i urin, og en monitor som tolker resultatet av disse testene for deg. Den gir rødt eller grønt lys alt etter om det er “trygt” å ha ubeskyttet sex eller ikke, og på dager hvor den er i tvil krever den en test for å bestemme seg.

Ulempen med denne monitoren er at den er avhengig av at kvinnen har regelmessige sykluser som aldri er kortere enn 23 dager eller lengre enn 35 dager, så den passer ikke for alle kvinner – selv ikke hvis man tenker å bruke den i motsatt hensikt ved å ha sex på de utrygge dagene. Den har også ganske strikse regler for testeintervall og urin, så skulle man glemme å ta en test innen tidsintervallet eller ikke får til å bruke morgenurin så får man flere røde (“forbudte”) dager og ingen mulighet til å ta testen senere eller med annen urin.

Kvinner som prøver å bli gravide trenger egentlig ikke denne monitoren, det går helt fint å bruke bare testene og tolke dem selv. Faktisk er det mange fordeler på å bruke testpinnene uten monitoren når man prøver å bli gravid:

 • man kan bruke dem uansett – også selv om syklusene er kortere enn 23 dager eller lengre enn 35 dager
 • man trenger ikke stresse med å teste om morgenen eller huske å samle opp urinprøve hvis man er oppe på do om natta for å forsikre seg om at man bruker morgenurin
 • det er ingen krise om man glemmer å teste innen testetidsintervallet
 • man behøver ikke å ta hensyn til dette med å bruke tester kun fra samme serienummer gjennom syklusen
 • man trenger ikke vente i 2 måneder etter p-pillestopp (for å vente til hormonene har stabilisert seg) for å ta det i bruk
 • man kan bruke testene selv om man ammer eller gjennomgår fertilitetsbehandling (som vel og merke ikke må innebære bruk av LH eller hCG)

Praktisk bruk av Persona-testene uten monitoren

 • Ikke bruk morgenurin. LH produseres først om morgenen, så den beste konsentrasjonen på hormonet kommer ikke før litt utpå ettermiddagen.
 • Test på omtrent samme tidspunkt hver dag.
 • Pass på at du har omtrent likedan væskeinntak i timene før testingen hver gang, da ekstra mye væske tynner ut urinen og kan bidra til at resultatet blir misvisende eller forvirrende.
 • Hold testen i urinstrålen i nøyaktig 3 sekunder (eller i 15 sekunder i urinprøve), ellers kan testen få for mye urin på seg og kan avgi forvirrende resultater.
 • Ikke pakk ut testen fra foliepakken før akkurat når du skal teste, da den fort kan bli ødelagt av evt. fukt i luften.
 • Les av så fort det våte i testen har stabilisert seg (tar gjerne et par minutter), og innen det har gått 15 minutter. Resultatet vil holde seg sånn noenlunde etterpå også, men les av i tide for å være sikker.
 • Hver testpinne skal brukes bare én gang.
 • Tester som har gått ut på dato kan ikke stoles på, så ikke bruk dem.

Hvordan tolke Persona-testene uten monitoren

 • Tiss på stripsen i 3 sek., ev. dypp den i urinprøve i 15 sek.
 • Pass på at du tisser på den siden som ikke er plastbelagt
 • Sett på hetta (det er den delen du holder i og den skal settes over tissestripsen)
 • Legg den flatt eller hold den opp ned og vent litt
 • Dersom streken nærmest tissestripsen er:
  • sterkest – da er testen positiv
  • svakest eller like sterk som den andre – da er testen negativ
 • Bemerk at Persona er positiv kun når streken nærmest tissestripsen er sterkest! Er strekene like sterke så er dette et negativt resultat på Persona, selv om det tolkes som positivt på andre eggløsningstester!
 • Persona kan gi utslag to dager (eller flere) på rad, og da er eggløsningen enten på siste dagen med utslag eller dagen etterpå.

Spyttester

Spytt egner seg dårlig som glidemiddel når man prøver å bli gravid, men det har en annen egenskap man kan benytte seg av under prøvetiden.

Likedan som hormonnivåene i kroppen, endrer saltmengdene seg også gjennom syklusen. Når eggløsningen nærmer seg – altså i den fruktbare perioden – økes saltmengden i kroppsvæskene drastisk; som f.eks. i spyttet. Ved å studere en tørket spyttprøve i mikroskop vil man kunne se disse saltene lage et “bregnemønster”. I den ufruktbare perioden vil man bare se sporadiske flekker, men når eggløsningen nærmer seg vil bregnemønsteret etter hvert bre seg utover stadig mer for hver dag som går.

Ikke fertilt

ikkefertil

Pre-fertilt

prefertil

Fertilt

fertil

En fordel dette har er at man får vite om den fruktbare perioden lenger tid i forveien enn hva eggløsningstester gjør, siden dette bregnemønsteret gjerne dukker opp 3-4 dager før eggløsningen kommer, og varer til etter at eggløsningen er overstått.

Bakdelen er imidlertid at dette kan medføre at det blir vanskeligere å stadfeste nøyaktig dag for eggløsningen, siden det slår positivt ut over flere dager. Det er derfor en fordel å kombinere dette med eggløsningstester og/eller temping og sjekking av sekreter, for å vite med større sikkerhet og nøyaktighet når eggløsningen fant sted.

Min personlige erfaring med disse var at det fungerte bedre å bare slikke mikroskopet, da en hel dråpe spytt ble altfor mye. Jeg fant det ellers enklest å utføre testen samtidig med dagens første toalettbesøk, da et godt og avlesbart resultat er avhengig av at man ikke spiser, drikker, pusser tenner eller røyker den siste timen før prøven tas.