Syklusmonitorer

Det finnes mange forskjellige typer fertilitetsmonitorer, -programmer og -apper man kan bruke for å kartlegge syklus og eggløsning. Noen baserer seg på temperaturmåling, andre på urinprøver. Hvis man ikke ønsker å følge med, plotte ned alle opplysninger og tolke resultatene selv, er slike monitorer et verdifullt hjelpemiddel for å finne eggløsningen og få oversikt over syklusen.

Her er enda flere lenker til noe av det som finnes:

OvaCue

ClearBlue Fertility Monitor

OvuSoft

Fertility Friend

Kindara

Hormonal Forecaster

My Fertility Charts

Ovuline

Eggløsningskalkulator.no