Sensitivitet

En test som måler en mindre mengde hCG er mer sensitiv enn en som måler en større mengde hCG. En test som oppgir 20 mIU/ml som sensitivitet er altså «bedre» (mer sensitiv) enn en test som oppgir 50 mIU/ml. Testen med sensitivitet på 20 mIU/ml vil dermed kunne slå positivt ut og påvise svangerskap litt tidligere enn den med sensitivitet på 50 mIU/ml.

Sensitivitetstallet som oppgis er «minstekravet» som testene skal klare å påvise. Står det at testens sensitivitet er 25 mIU/ml, så betyr det at den skal slå positivt ut senest når hCG-nivået kommer opp på 25 mIU/ml. Sensitiviteten på tester innen samme merke, og til og med i samme eske, kan dog sprike. I f.eks. en eske med 3 tester med annonsert sensitivitet på 25 mIU/ml, så skal alle tre testene slå positivt ut senest ved 25 mIU/ml, men den ene kan slå positivt ut ved 25 mIU/ml, den andre ved 21 mIU/ml og den tredje f.eks. ved bare 16 mIU/ml.

 

RFSU test tidlig: 20 mUI/ml

RFSU digital: 25 mUI/ml

 

Clearblue Plus – 25 mUI/ml

Clearblue digital: 50 mUI/ml

Clearblue digital m/ukeindikator:  ikke oppgitt…