Eggløsningstest ved svangerskap

Kan man bruke eggløsningstester til å påvise graviditet?

Generelt sett – ja, det går an.

Eggløsningstester påviser LH (luteiniserende hormon) som er et hormon knyttet til eggløsning. Graviditetstester påviser hCG (humant chorion gonadotropin) som er et hormon knyttet til graviditet. LH og hCG er nesten identiske på molekylnivå, eneste forskjellen er at hCG har en betakjede i tillegg. For å bruke en enkel sammenligning; LH og hCG er som identiske tvillinger, bortsett fra at hCG har på seg en rød lue.

Eggløsningstester sjekker urinen for den delen av molekylstrukturen som LH og hCG har felles («ansiktet på tvillingene»), og vil derfor slå positivt ut uansett hvilken en av «tvillingene» LH / hCG den finner. Graviditetstester sjekker urinen for den delen av molekylstrukturen som er unik for hCG – betakjeden, altså den «røde luen». Graviditetstester slår derfor positivt ut kun når de finner hCG («den røde luen»).

Eggløsningstester vil altså gjerne gi positivt resultat også når en kvinne er gravid, og ikke bare når hun har eggløsning. Det finnes imidlertid flere gode grunner for å unngå å bruke eggløsningstester til å påvise svangerskap:

  • Eggløsningstester fungerer  annerledes enn graviditetstester. Et positivt resultat på en graviditetstest betyr at du er gravid. Et positivt resultat på en eggløsningstest kan bety at du enten er nær eggløsningen, er gravid eller at testen feilaktig har slått ut på noe helt annet. Med en positiv graviditetstest er det ingen tvil, mens en eggløsningstest kun kan gi håp og aldri noe sikkert svar.
  • Bare tydingen av eggløsningstester kan være utfordrende og kan gi mange usikkerhetsmomenter før man i det hele tatt kommer til problemet om å vite om utslaget kommer av eggløsning, svangerskap eller noe helt annet.
  • Mange eggløsningstester er dessuten ikke like sensitive som graviditetstester. Dette betyr at dersom man er gravid, så vil man trolig få positivt utslag tidligere på en graviditetstest enn på en eggløsningstest.
  • Eggløsningstester er heller ikke like avanserte som graviditetstester. De er derfor mer disponerte for feil og falskt positive resultater.

 

Moralen er: bruk graviditetstester for påvisning av graviditet og eggløsningstester for lokalisering av eggløsningen.