Persona

Persona er egentlig et prevensjonsmiddel som går ut på at man utfører eggløsningstester i urin, og en monitor som tolker resultatet av disse testene for deg. Den gir rødt eller grønt lys alt etter om det er «trygt» å ha ubeskyttet sex eller ikke, og på dager hvor den er i tvil krever den en test for å bestemme seg.

Ulempen med denne monitoren er at den er avhengig av at kvinnen har regelmessige sykluser som aldri er kortere enn 23 dager eller lengre enn 35 dager, så den passer ikke for alle kvinner – selv ikke hvis man tenker å bruke den i motsatt hensikt ved å ha sex på de utrygge dagene. Den har også ganske strikse regler for testeintervall og urin, så skulle man glemme å ta en test innen tidsintervallet eller ikke får til å bruke morgenurin så får man flere røde («forbudte») dager og ingen mulighet til å ta testen senere eller med annen urin.

Kvinner som prøver å bli gravide trenger egentlig ikke denne monitoren, det går helt fint å bruke bare testene og tolke dem selv. Faktisk er det mange fordeler på å bruke testpinnene uten monitoren når man prøver å bli gravid:

  • man kan bruke dem uansett – også selv om syklusene er kortere enn 23 dager eller lengre enn 35 dager
  • man trenger ikke stresse med å teste om morgenen eller huske å samle opp urinprøve hvis man er oppe på do om natta for å forsikre seg om at man bruker morgenurin
  • det er ingen krise om man glemmer å teste innen «testetidsintervallet»
  • man behøver ikke å ta hensyn til dette med å kun bruke tester fra samme serienummer gjennom syklusen
  • man trenger ikke vente i 2 måneder etter p-pillestopp (for å vente til hormonene har stabilisert seg) for å ta det i bruk
  • man kan bruke testene selv om man ammer eller gjennomgår fertilitetsbehandling (som vel og merke ikke må innebære bruk av LH eller hCG)