Eggløsningstester i praksis

Hvis du har regelmessig syklus og en viss peiling på når eggløsningen sannsynligvis vil komme, så kan du starte bare et par dager før antatt eggløsningsdato.

Hvis du har uregelmessige sykluser, bør du starte testingen rundt syklusdag 7-9, eller evt. drøye det litt hvis du vanligvis har lange sykluser.

Test på samme tid hver dag.

Unngå morgenurin. LH produseres mest ifra morgenen av, så for å fange opp LH på det mest konsentrerte bør man teste om ettermiddagen eller kvelden.

Unngå å drikke mye før testing, for å forhindre utvanning av LH-konsentrasjonen i urinen.

Når du får positivt resultat, fortsett testingen helt til du får negativt resultat igjen. Første dag med negativ test etter en eller flere positive, er som oftest selve eggløsningsdagen.

 

Problemer?

Noen får aldri positive eggløsningstester og det kan skyldes ulike ting:

  • du begynte å teste for sent
  • du sluttet å teste for tidlig
  • du har en kortvarig LH-stigning – forsøk en syklus med testing både formiddag og kveld
  • du har ikke eggløsning

Noen får positive eller nesten positive eggløsningstester i lange perioder eller gjennom hele syklusen

  • du kan ha PCO(S) – kontakt gynekolog