Eggløsningstester

Eggløsningstester gir positivt resultat når de detekterer stigningen av Luteiniserende Hormon (LH) som utløser selve eggløsningen. LH finnes alltid til en viss grad i kroppen, men får et solid oppsving 12-36 timer før eggløsningen. En positiv eggløsningtest betyr altså at du med største sannsynlighet vil få eggløsning innen 12-36 timer og befinner deg i den mest fruktbare fasen i syklusen.

Positive eggløsningstester er dog ingen garanti for at det faktisk vil komme en eggløsning. Noen ganger forbereder kroppen en eggløsning, men ombestemmer seg i siste liten og utsetter det til senere. Man får da gjerne en ny runde med positive eggløsningstester og eggløsning senere i syklusen. Det er en fordel å kombinere eggløsningstester med tempmåling og sjekking av sekretene for å kunne vite med større sikkerhet at eggløsning faktisk finner sted.

Vær obs på at eggløsningstester alltid vil ha to streker ettersom LH alltid finnes i kroppen. Positivt resultat vises ved at teststreken blir like sterk eller sterkere enn teststreken. På digitale eggløsningstester slipper man denne tydingen, og eggløsningsvarsel/positivt resultat gis i stedet som et smilefjes eller lignende ikon (referer til hvert enkelt merkes bruksanvisning). Det finnes også eggløsningstester som sjekker TO hormoner, og dermed kan påvise den fruktbare perioden i en lengre periode enn hva vanlige eggløsningstester kan.