Sykluslengde

Vi blir alle opplært til å tro at alle kvinner har sykluser på 28 dager og at eggløsning er på syklusdag 14, men dette er faktisk en myte. Dette er bare statistiske gjennomsnitt. Sykluslengde og eggløsningsdag varierer mye fra kvinne til kvinne – og faktisk også av og til hos hver enkelt kvinne.

En typisk «normal» syklus er 25-36 dager lang og med eggløsning vanligvis mellom syklusdag 12-23.

Det trenger imidlertid ikke være sånn for alle. Selv om syklusene vanligvis har en stabil og fast lengde er det ikke sikkert at eggløsningen kommer på samme syklusdag i hver syklus, og det er heller ikke noen garanti for at alle sykluser i framtiden vil holde seg til den stabile og faste lengden.

Når en syklus varierer i lengde er det tiden mellom menstruasjonen og eggløsningen som varierer. Det er eggløsningstidspunktet som bestemmer hvor lang en syklus vil bli, ettersom lutealfasen har en relativt fastsatt lengde takket være levetiden til Det gule legemet. Lengden på tidligere sykluser har ingen innvirkning på hvor lange syklusene i framtiden vil bli, kroppen og hormonsamspillet bryr seg ikke om statistikk eller kalendere.