Abortrisiko

Noen forskere har forsket på at tidspunktet for implantasjon kan være viktig i forhold til om svangerskapet går bra eller ikke. Konklusjonen de kom fram til var at risikoen for tidlig abort økte ved sen implantering.

  • 13% ved implantering på dag 9
  • 26% ved implantering på dag 10
  • 52% ved implantering på dag 11
  • 86% ved implantering på dag 12 eller senere

Disse forskerne samlet daglig urinprøver i opptil 6 måneder fra 221 kvinner som forsøkte å bli gravide. Eggløsningen ble påvist ved hjelp av måling av østrogen- og progesteronnivåene i urinen, som endres raskt og drastisk ved luteinisering av follikkelen. Implanteringen ble påvist ved påvising av hCG i kvinnens urin.

Undersøkelsen resulterte i 199 befruktninger, hvorav 95% (189 stk.) hadde tilstrekkelig mengde data tilgjengelig for analyse. Av disse 189 graviditetene varte 141 (75%) i minst 6 uker etter første dag i siste mens, og de resterende 48 graviditetene (25%) endte i tidlig abort. Blant de graviditetene som varte i 6 uker eller mer dukket hCG opp i urinen 6-12 dager etter eggløsningen. 118 kvinner (84%) implanterte på dag 8, 9, eller 10 etter eggløsning. Risikoen for tidlig abort økte ved senere implantasjon. Blant de 102 graviditetene som implanterte på dag 9 endte 13% med tidlig abort. Denne prosenten steg til 26% ved implantasjon innen dag 10, til 52% innen dag 11 og til 82% etter dag 11.

Konklusjonen av undersøkelsen ble at i de fleste vellykkede graviditeter hos mennesker skjer implanteringen 8-10 dager etter eggløsning, og at risikoen for tidlig abort øker ved senere implantasjon. Se den publiserte undersøkelsen her.

—–

Jeg personlig stiller meg litt tvilende til konklusjonen når jeg tar i betraktning metoden de brukte for å påvise svangerskapene og dermed også implanteringsdagen. Metoden de brukte var påvising av hCG i kvinnenes urin, men embryoet implanteres jo en dag eller to før hCG blir påviselig i urinen, i tillegg til at hCG-nivået må bygges opp litt før det kommer opp i påviselige mengder. Dermed anser jeg det som meget sannsynlig at det disse forskerne kaller «implantering på dag 8-10 etter eggløsningen» faktisk er implantering på dag 6-8 etter eggløsning.