Livmortappen

Sjekking av livmortappen må ses på kun som en tilleggsmulighet til å dobbelsjekke de opplysningene basaltemperatur og eggløsningsslim gir, for å bekrefte den fruktbare perioden. Å tolke syklusen bare etter tappen alene er svært vanskelig, og man kan, skal og bør ikke vektlegge opplysninger fra undersøkelse av livmortappen uten å ha andre kroppslige funn som støtter de opplysningene tappen gir. Tappen forandrer og flytter på seg gjennom dagen alt etter tidspunkt, blære- og tarminnhold og stilling, noe som gjør den til en upålitelig indikasjon når den tolkes alene uten støtte fra temp og livmorhalssekret.

Man bør også slutte å sjekke livmortappen når man blir gravid, for å unngå å muligens framprovosere noe man helst vil unngå. Ikke dermed sagt at tappetafsing fører til abort, men det er mye bedre å la det være enn å risikere grubling om «Kunne det vært unngått hvis..?» dersom det skulle gå galt. Dessuten er det så store og individuelle forskjeller i hvordan livmortappen kjennes ut når man er gravid at man oppnår gjerne ikke annet enn å bli skremt og fortvilet, og da gjerne helt uten grunn.

Sist, men ikke minst: Det er individuelle forskjeller, alle tapper oppfører seg ikke hele tiden sånn som tommelfingerreglene sier. Det er derfor veldig viktig å ta seg god tid, bruke flere sykluser og bli kjent med sin livmortapp.