Temptyding

Tempen kommer til å svinge litt, så det er veldig viktig at man ikke ser på hver enkelt temp, men heller konsentrerer seg om å se helheten i kurven.

Temperaturer som avviker fra de andre (f.eks. pga. sykdom, alkohol, urolig natt osv.) skal utelukkes når kurven skal tolkes.

Kurver hvor tempen hopper opp og ned eller holder seg nokså konstant (også kalt monofasisk kurve), er tegn på syklus uten eggløsning (anovulasjon). Dette er normalt en gang i blant, men hvis man ønsker å bli gravid og dette gjentar seg ofte, bør man kontakte gynekolog.

anovu

En vanlig tempkurve – også kalt bifasisk kurve – vil ha to nivåer. Et lavt nivå før eggløsning og et høyt nivå etter eggløsning. Man må ha minst 3 temperaturer på det høye nivået før man med sikkerhet kan si at man har hatt eggløsning.

bifas

En kurve kan også få tre nivåer – et lavt før eggløsning, et høyt etter eggløsning og et enda høyere et ca en ukes tid etter eggløsning. Sånne kurver blir kalt trifasiske og er ofte tegn på graviditet.

trifas

For å gjøre det enkelt å skille mellom det lave tempnivået før eggløsning og det høye tempnivået etter eggløsning, er det en god ide å trekke opp en såkalt «coverline». Den finner man ved å dra en vannrett strek 0,05° over den høyeste av de siste 6 lave tempene før tempen steg.

Kurver hvor lutealfasen varer 18 dager eller lenger betyr som oftest graviditet.

Kurver hvor lutealfasen er 10 dager eller mindre forteller at egget kanskje ikke har lang nok tid på seg til å grave seg ned og varsle fra til kroppen om at det er en graviditet på gang. Hvis man ønsker å bli gravid og har korte lutealfaser, bør man oppsøke gynekolog.

kort_lut