Tempmåling

For å få pålitelige og tolkbare målinger av basaltemperaturen, er det flere regler som må følges:

 • Bruk et termometer med to desimaler. Aller best er et basaltermometer; de er litt vanskelige å få tak i i Norge, men kan bestilles på nett.
 • Måling under armen og øre- og pannetermometer er for unøyaktige og kan ikke brukes til dette formål.
 • Mål hver morgen med en gang du våkner. For mye bevegelse vil forstyrre tempen.
 • Mål i munnen. Stikk termometeret GODT inn under tunga.
 • Hvis du får veldig varierende temperaturer av å måle i munnen, så bør du bytte til å måle i skjeden eller baken.
 • Vær konsekvent og bruk samme målested gjennom hele syklusen. Evt. bytte må skje i oppstarten av ny syklus.
 • Mål på samme tidspunkt hver dag. Måler du senere eller tidligere enn vanlig vil tempen være hhv. høyere eller lavere enn den skulle vært.
 • Mål også på samme faste tidspunkt i helger. Hvis man ikke ønsker å stå opp like tidlig i helgene kan det løses ved å sette på vekkerklokka til vanlig måletid, måle og sove videre etter måling. De fleste digitale termometere lagrer siste målte temp, så man kan hente fram den senere på dagen.
 • Mål etter minst tre timers sammenhengende søvn.
 • Noter ned tempen daglig og plott den inn i ditt foretrukne skjema, f.eks. Excel-skjema, ferdige skjema fra internett eller fertilitetsavdeling, fertilitetsprogramvare eller mobilapp, og trekk opp linjer mellom tempene hvis det ikke gjøres automatisk.
 • Uvanlige hendelser som f.eks. for lite søvn, alkohol kvelden i forveien, sykdom e.l. skal noteres på kurven. Tempen kan ofte bli forstyrret av det, og skal da utelates fra tolkingen av kurven.
 • Noter gjerne samleier, PMS, eggløsningssmerter og andre syklusrelaterte symptomer/plager også, det kan være et nyttig hjelpemiddel til tolking av syklusen.
 • Temper som er forstyrret pga. for tidlig eller for sen måling KAN justeres. Da er regelen at man kan justere med max 0,05° for hver halvtime – justere oppover så den blir varmere ved for tidlig måling, og nedover så den blir kaldere ved for sen måling. For noen er 0,05° for mye, og bør ikke justere med mer enn 0,02-0,03°. Temper som er målt mer enn 1½ time for sent eller tidlig skal ikke justeres, men utelukkes fullstendig.