Tempdipp

Noen får en dipp i tempen like før eggløsningen. Det er et tegn på svært nært forestående eggløsning. Imidlertid har ikke alle sånne dipper, og de som har det trenger ikke få det hver gang, så man må ikke lete etter en sånn tempdipp for å forutsi eggløsningen. Da kan man bli lurt.

Noen får en dipp i tempen ca. en ukes tid etter eggløsningen, og mange kaller denne for «festedipp». De lærde strides om hvorvidt det finnes noe som kan kalles det, ettersom denne dippen kommer samtidig som et lite oppsving i østrogennivået (populært kalt østrogenbølgen). Jeg sier meg enig med de som stiller seg tvilende til fenomenet «festedipp» all den tid det jo er østrogennivået som holder tempen lav før eggløsningen, og dermed også er den mest sannsynlige årsaken til en evt. tempdipp under østrogenbølgen også.